در حال بارگزاری ...

جمعه 1403/04/22
Iran
شیتوریو اینویی ها ایران
معرفی هیئت رئیسه

شیهان دکتر محسن آشوری

شیهان دکتر محسن آشوری

ریاست سبک شیتوریو اینویی ها

شیهان سیدرحمت اله آقایی میر

شیهان سیدرحمت اله آقایی میر

نایب ریاست سبک شیتوریو اینویی ها

دکتر سعید خرمی

دکتر سعید خرمی

دبیر سبک شیتوریو اینویی ها

IRAN INOUE-HA SHITO-RYU
دفتر مرکزی: تهران، مرزداران، خیابان حضرت ابوالفضل (ع)، پلاک 16
 

راههای ارتباطی ما

info@inoueha.ir